han ernest fotografie

Onderzoek naar het

maken van glas objecten 

bij Ajeto Glasworks, 

Nový Bor Tsjechië.

01
02
03
03b
05
04
06
07
07b