han ernest fotografie

Gedurende vijf maanden volgde ik
Jop Vissers Vorstenbosch bij de
totstandkoming van zijn kunstwerk
'Monument voor het digitaal falen'.
Sinds half mei is het kunstwerk te
voor publiek te bewonderen in de
bibliotheek op de Neude in Utrecht.

https://jopvissersvorstenbosch.nl
01
02
03
05
04
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24